Den nye arveloven

Den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021.  Hva er nytt i arveloven? Den nye arveloven fremstår nå i et enklere språk som er enklere forstå. Den viderefører kravet om at barna har krav på to tredjedeler av formuen. Arvelater kan i testament råde over en tredjedel av boet.  I de større boene …

Den nye arveloven Les mer »