5 gode grunner til benytte advokat for å sette opp fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt gir deg trygghet

Fremtidsfullmakt er et viktig dokument som gir deg trygghet i tilfelle du skulle bli syk eller ufør og ikke lenger er i stand til å ta vare på deg selv eller dine interesser. Fullmakten gir en person du stoler på, en såkalt fullmektig, rett til å handle på dine vegne i økonomiske og personlige forhold.

Det er viktig å sette opp en fremtidsfullmakt på en riktig måte, slik at fullmakten er gyldig og at fullmektigen har de riktige rettighetene. Det er derfor en god idé å bruke en advokat når du skal sette opp fremtidsfullmakt.

Her er 5 gode grunner til å bruke advokat for å sette opp fremtidsfullmakt:

1. Advokaten sikrer at fullmakten er gyldig

En fremtidsfullmakt må opprettes på en bestemt måte for å være gyldig. Advokaten har kunnskap om reglene for fremtidsfullmakter og kan sikre at fullmakten din er gyldig og at den oppfyller alle kravene.

2. Advokaten hjelper deg med å velge riktig fullmektig

Det er viktig å velge en fullmektig du stoler på og som har de evnene som kreves for å kunne ivareta dine interesser. Advokaten kan hjelpe deg med å vurdere hvilken person som er best egnet som fullmektig for deg.

3. Advokaten sikrer at fullmakten dekker dine behov

Fullmakten bør dekke alle de områdene du ønsker at fullmektigen skal ha rett til å handle på dine vegne. Advokaten kan hjelpe deg med å vurdere hvilke rettigheter du ønsker å gi til fullmektigen og hvordan disse rettighetene skal reguleres i fullmakten.

4. Advokaten gir deg trygghet

Det er en god følelse å vite at du har en gyldig og velskrevet fremtidsfullmakt som sikrer at dine interesser blir ivaretatt dersom du skulle bli syk eller ufør. Advokaten kan gi deg trygghet i at fullmakten din er på plass og at den dekker dine behov.

5. Advokaten er erfaren og kvalifisert

Advokater har lang erfaring med å sette opp fremtidsfullmakter. De er kvalifiserte til å gi deg god rådgivning og sikre at fullmakten din er gyldig og oppfyller dine behov.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer