Uskifte og særkullsbarn

Uskifte og særkullsbarn volder ofte problemer. Lengstlevende ektefelle har som en hovedregel rett til å overta førstavdødes bo uskiftet. Det betyr at skiftet utsettes til lengstlevende går bort eller velger å skifte. Uskiftereglene er svært praktiske. Det er problematisk at lengstlevende må selge boligen for å få råd til å løse ut førsteavdødes særkullsbarn. Det …

Uskifte og særkullsbarn Les mer »

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd enn skatte- og avgiftsunndragelser ble avgjort av Høyesterett.Tidligere har jeg skrevet om hvorledes tingrett og lagmannsrett så på dette spørsmålet. Ville Høyesterett komme til en annen konklusjon i dommen av 4. mars 2021? Høyesterett konkluderte med at det ikke skal gis skatteamnesti for tilhørende regnskapsovertredelse og dokumentfalsk.  I saken ble …

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd Les mer »

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring må ikke blandes sammen med fri rettshjelp hvor det offentlige dekker utgiftene. I mange tilfelle dekker forsikringsselskapet utgifter til advokatbistand. Etter min erfaring er det mange som ikke er klar over dette. Denne forsikringen er ofte inkludert i et annet forsikringsprodukt, typisk innboforsikring, villa, bil, båt og reiseforsikring. Tvister som dekkes? Forsikringsselskapet dekker klientens …

Rettshjelpsforsikring Les mer »

Skatteamnesti

Skatteamnesti eller frivillig retting bygger i utgangspunktet på at man slipper tilleggsskatt dersom man oppgi inntekt eller formue man har i Norge eller utlandet som man ikke har oppgitt tidligere. Forholdet blir heller ikke anmeldt til politiet, heller ikke andre straffbare forhold som måtte ha tilknytning til dette. Skatteyter oppgi fullstendige opplysninger om formuen/inntekten til …

Skatteamnesti Les mer »

Offentlig tjenesteperson del II

Er trafikkbetjenter offentlig tjenesteperson? Offentlig tjenesteperson sitt strafferettslige vern er nærmere belyst i Høyesteretts dom fra september 2020. Svaret på spørsmålet i overskriften var tidligere tja Svaret på dette spørsmålet er nå ja. I alle fall dersom trafikkbetjenten utferdiger tilleggsgebyr for manglende betaling av piggdekkgebyr. Høyesterett kom i dom at 3. september 2020 til at …

Offentlig tjenesteperson del II Les mer »

Fremtidsfullmakt

Mange mennesker tenker på hva som skal skje med sine eiendeler når man dør eller eventuelt avslutter et samliv. Noen formaliserer dette gjennom testament, ektepakt eller samboerkontrakter. Trenger jeg fremtidsfullmakt i tillegg til alt dette? Men hva skjer dersom man kommer i en situasjon hvor man ikke lenger kan ivareta sine økonomiske forhold? Eller at …

Fremtidsfullmakt Les mer »

Dokumentavgift og arveoppgjør

I forbindelse med overføring av hjemmel til fast eiendom verdt for eksempel kr. 4.000.000,- så utgjør statens dokumentavgift kr.100.000,-. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av eiendommens salgsverdi på tinglysningstidspunktet. Arveavgiften er som kjent fjernet. Men krav om innbetaling av dokumentavgift kan komme som en overraskelse på mange. Flere arvelatere ønsker å overføre bolig eller fritidseiendom til sine …

Dokumentavgift og arveoppgjør Les mer »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer