5 gode grunner til benytte advokat for å sette opp fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er et viktig dokument som gir deg trygghet i tilfelle du skulle bli syk eller ufør og ikke lenger er i stand til å ta vare på deg selv eller dine interesser. Fullmakten gir en person du stoler på, en såkalt fullmektig, rett til å handle på dine vegne i økonomiske og personlige forhold. […]

5 gode grunner til benytte advokat for å sette opp fremtidsfullmakt Read More »

Fast forsvarer

Fast forsvarer antas av domstolsadministrasjonen. Det skal være et tilstrekkelig antall advokater som gjør tjeneste som faste offentlige forsvarere. Dette fremgår av straffeprosessloven § 101.Med begrepet «antar» i denne sammenheng er det naturlig å oppfatte som aksepter eller godkjenner. Alle domstoler har faste forsvarere, også Høyesterett, og listen fremgår her. Den som er siktet eller

Fast forsvarer Read More »

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd enn skatte- og avgiftsunndragelser ble avgjort av Høyesterett.Tidligere har jeg skrevet om hvorledes tingrett og lagmannsrett så på dette spørsmålet. Ville Høyesterett komme til en annen konklusjon i dommen av 4. mars 2021? Høyesterett konkluderte med at det ikke skal gis skatteamnesti for tilhørende regnskapsovertredelse og dokumentfalsk.  I saken ble

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd Read More »

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring må ikke blandes sammen med fri rettshjelp hvor det offentlige dekker utgiftene. I mange tilfelle dekker forsikringsselskapet utgifter til advokatbistand. Etter min erfaring er det mange som ikke er klar over dette. Denne forsikringen er ofte inkludert i et annet forsikringsprodukt, typisk innboforsikring, villa, bil, båt og reiseforsikring. Tvister som dekkes? Forsikringsselskapet dekker klientens

Rettshjelpsforsikring Read More »

Skatteamnesti

Skatteamnesti eller frivillig retting bygger i utgangspunktet på at man slipper tilleggsskatt dersom man oppgi inntekt eller formue man har i Norge eller utlandet som man ikke har oppgitt tidligere. Forholdet blir heller ikke anmeldt til politiet, heller ikke andre straffbare forhold som måtte ha tilknytning til dette. Skatteyter oppgi fullstendige opplysninger om formuen/inntekten til

Skatteamnesti Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer