Anmelde overgrep?

Er du i tvil om du skal anmelde overgrep? Politiet har et ansvar for å ta hensyn til både offer og gjerningsperson under etterforskning. Videre må politiet være sikre på at bevisene holder til domfellelse før tiltale tas ut. Tidsmomentet er ofte avgjørende i disse sakene. Jo fortere du anmelder, desto større er sjansen for …

Anmelde overgrep? Les mer »

Fast forsvarer

Fast forsvarer antas av domstolsadministrasjonen. Det skal være et tilstrekkelig antall advokater som gjør tjeneste som faste offentlige forsvarere. Dette fremgår av straffeprosessloven § 101.Med begrepet «antar» i denne sammenheng er det naturlig å oppfatte som aksepter eller godkjenner. Alle domstoler har faste forsvarere, også Høyesterett, og listen fremgår her. Den som er siktet eller …

Fast forsvarer Les mer »

Uskifte og særkullsbarn

Uskifte og særkullsbarn volder ofte problemer. Lengstlevende ektefelle har som en hovedregel rett til å overta førstavdødes bo uskiftet. Det betyr at skiftet utsettes til lengstlevende går bort eller velger å skifte. Uskiftereglene er svært praktiske. Det er problematisk at lengstlevende må selge boligen for å få råd til å løse ut førsteavdødes særkullsbarn. Det …

Uskifte og særkullsbarn Les mer »

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd enn skatte- og avgiftsunndragelser ble avgjort av Høyesterett.Tidligere har jeg skrevet om hvorledes tingrett og lagmannsrett så på dette spørsmålet. Ville Høyesterett komme til en annen konklusjon i dommen av 4. mars 2021? Høyesterett konkluderte med at det ikke skal gis skatteamnesti for tilhørende regnskapsovertredelse og dokumentfalsk.  I saken ble …

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd Les mer »

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring må ikke blandes sammen med fri rettshjelp hvor det offentlige dekker utgiftene. I mange tilfelle dekker forsikringsselskapet utgifter til advokatbistand. Etter min erfaring er det mange som ikke er klar over dette. Denne forsikringen er ofte inkludert i et annet forsikringsprodukt, typisk innboforsikring, villa, bil, båt og reiseforsikring. Tvister som dekkes? Forsikringsselskapet dekker klientens …

Rettshjelpsforsikring Les mer »

Skatteamnesti

Skatteamnesti eller frivillig retting bygger i utgangspunktet på at man slipper tilleggsskatt dersom man oppgi inntekt eller formue man har i Norge eller utlandet som man ikke har oppgitt tidligere. Forholdet blir heller ikke anmeldt til politiet, heller ikke andre straffbare forhold som måtte ha tilknytning til dette. Skatteyter oppgi fullstendige opplysninger om formuen/inntekten til …

Skatteamnesti Les mer »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer