5 gode grunner til benytte advokat for å sette opp fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er et viktig dokument som gir deg trygghet i tilfelle du skulle bli syk eller ufør og ikke lenger er i stand til å ta vare på deg selv eller dine interesser. Fullmakten gir en person du stoler på, en såkalt fullmektig, rett til å handle på dine vegne i økonomiske og personlige forhold.

5 gode grunner til benytte advokat for å sette opp fremtidsfullmakt Read More »

Fast forsvarer

Fast forsvarer antas av domstolsadministrasjonen. Det skal være et tilstrekkelig antall advokater som gjør tjeneste som faste offentlige forsvarere. Dette fremgår av straffeprosessloven § 101.Med begrepet «antar» i denne sammenheng er det naturlig å oppfatte som aksepter eller godkjenner. Alle domstoler har faste forsvarere, også Høyesterett, og listen fremgår her. Den som er siktet eller

Fast forsvarer Read More »

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd enn skatte- og avgiftsunndragelser ble avgjort av Høyesterett.Tidligere har jeg skrevet om hvorledes tingrett og lagmannsrett så på dette spørsmålet. Ville Høyesterett komme til en annen konklusjon i dommen av 4. mars 2021? Høyesterett konkluderte med at det ikke skal gis skatteamnesti for tilhørende regnskapsovertredelse og dokumentfalsk.  I saken ble

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd Read More »

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring må ikke blandes sammen med fri rettshjelp hvor det offentlige dekker utgiftene. I mange tilfelle dekker forsikringsselskapet utgifter til advokatbistand. Etter min erfaring er det mange som ikke er klar over dette. Denne forsikringen er ofte inkludert i et annet forsikringsprodukt, typisk innboforsikring, villa, bil, båt og reiseforsikring. Tvister som dekkes? Forsikringsselskapet dekker klientens

Rettshjelpsforsikring Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer