Samboeravtale

Samboeravtale

Hva skal være med i en samboeravtale når samboere skal kjøpe felles bolig? 

I praksis er det sjelden at samboerne har lik egenkapital når boligen skal finansieres. Hvordan skal dette håndteres i en samboeravtale?

Hovedregelen er at eierbrøken i boligen skal være slik som det avtales mellom samboerne. Men, hva er mest rettferdig når eierandelen skal fastsettes i samboeravtalen?

La oss si at Kari og Ola kjøper en bolig til 6.000.000 kroner. Ola har 1.000.000 kroner i egenkapital og Kari har 250.000 kroner. De tar opp 4.750.000 kroner i lån til sammen. Lånet betales med like stor andel på hver av partene.

  Kari Ola
Lån 2.375.000 2.375.000
Egenkapital    250.000 1.000.000
Totalt 2.625.000 3.375.000
     
Eierbrøk 43,75 56,25

Etter 10 år oppløses samboerskapet og leiligheten selges for 10.000.000, – kroner. Kari får 4.3750.000, – og Ola får 5.625.000, -.

Men, hva om boligprisene har falt og salgsprisen blir 5.000.000, -. Da får Ola 2.812.500, – og Kari 2.187.500, -. I tillegg har Ola tap renter på 750.000, – som han hadde mer i egenkapital i 10 år.

I eksemplet ovenfor kan Karis manglende egenkapital kompenseres ved at hun tar opp 750.000, – mer i lån enn Ola. På den måten vil partene eie 50/50, og Kari vil betale mer enn Ola per måned.

Eierforholdet i boligen kan selvsagt endres etter hvert.  Dersom Kari opparbeider seg mer egenkapital, kan hun benytte dette til å øke sin eierandel i boligen. Det er selvsagt viktig å oppdatere samboeravtalen i et slik tilfelle, slik at den gjenspeiler det reelle forholdet.

Tinglysning av ny eierbrøk innebærer at dokumentavgift må betales for samboere, i motsetning til for ektefeller som er fritatt for dette. Må det tinglyses ny eierbrøk?  

  • Nei, en oppdatert samboeravtale vil bevise det reelle eierforholdet og vil gå foran det som er tinglyst ved tvist mellom partene.

Det ideelle hadde selvsagt vært at samboerne hadde lik egenkapital, likt lån og lik inntekt for å betjene lånet. I praksis er status hos de ulike samboerparene svært ulike. Det betyr at mange av de standardiserte avtalene ikke passer for alle samboerpar.

Det er viktig at samboerne kommer frem til en avtale som føles riktig og rettferdig i deres tilfelle. Bruk gjerne en time hos advokat for å diskutere hva som er riktig for dere.

Ta kontakt for å ordne dette i dag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer