Offentlige anskaffelser

  Offentlige anskaffelser omfatter varer og tjenester for flere milliarder årlig. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv. Offentlige anskaffelser skal så langt som mulig basere seg på konkurranse. Konkurranse er […]

Offentlige anskaffelser Read More »