Den nye arveloven

Den nye arveloven

Den nye arveloven trådte i kraft fra 1. januar 2021. 

Hva er nytt i arveloven?

Den nye arveloven fremstår nå i et enklere språk som er enklere forstå. Den viderefører kravet om at barna har krav på to tredjedeler av formuen. Arvelater kan i testament råde over en tredjedel av boet. 

I de større boene har testasjonsfriheten vært større fordi et barn ikke kan kreve mer enn en million kroner. Dette beløpet økes i den nye arveloven ved at hvert barn kan kreve 15 G – ca 1,5 millioner kroner i dag. Dette beløpet vil øke i takt med folketrygdens grunnbeløp. 

Det kvalitative pliktdelsvernet tas bort i den nye loven. Det betyr at dersom arvelater etterlater seg en eiendom som overstiger arvingens del av arven, kan arvelater i testament bestemme at arvingen skal arve hele eiendommen mot å betale tilbake til boet den overstigende verdien.

Det er vanlig at foreldre overfører til store verdier til sine barn i løpet av livet, for eksempel ved å gi økonomisk støtte til bolig.

Ved slike økonomiske bidrag må giver nå ta stilling til om dette skal være en ren gave eller om gaven/arveforskuddet skal ta hensyn til i forbindelse med et fremtidig arveoppgjør.

Den nye arveloven har bestemmelser om hvordan avkortningen skal skje dersom noe annet ikke satt som betingelse for ytelsen. Bestemmelsene om avkortning bør diskuteres med en advokat, og betingelsene bør fremgå av et testament dersom man ønsker en annen ordning enn det som arveloven foreskriver. 

Hvordan er forholdet mellom gammel og ny lov?

Den nye loven gjelder dødsfall som finner sted etter 01.01.2021. Testamentariske disposisjoner skal som hovedregel avgjøres på det tidspunkt testamentet ble opprettet, tilbakekalt eller endret. Men, etter 01.01.2022 vil testamenter opprettet etter den gamle arvelov bli tolket i samsvar med de nye pliktdelsreglene. Det er derfor viktig at personer som bygger testamentet sitt på eldre pliktdelsregler får testamentet sitt endret i samsvar med sine ønsker. 

Den nye arveloven kan leses her

Ta kontakt om du har behov for å få rettet opp ditt gamle testament. 

Få det gjort med

Få det gjort med

Få det gjort med

Få det gjort med

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer