Arv og familie

Arv og familie

Avkortning i arv og ny arvelov

Avkortning i arv? Pliktdelsreglenes betydning etter ny lov? Arveloven 2019 trer i kraft 1. januar 2021. Loven viderefører i stor grad någjeldende arveloven av 1972. Tre viktige lovendringer er det viktig å være oppmerksom på. Dette gjelder adgangen til å bestemme over verdifulle gjenstander, avkortning i arv og pliktdelsarven. Avkortning i arv må bestemmes før …

Avkortning i arv og ny arvelov Les mer »

Dokumentavgift og arveoppgjør

I forbindelse med overføring av hjemmel til fast eiendom verdt for eksempel kr. 4.000.000,- så utgjør statens dokumentavgift kr.100.000,-. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av eiendommens salgsverdi på tinglysningstidspunktet. Arveavgiften er som kjent fjernet. Men krav om innbetaling av dokumentavgift kan komme som en overraskelse på mange. Flere arvelatere ønsker å overføre bolig eller fritidseiendom til sine …

Dokumentavgift og arveoppgjør Les mer »

Den nye arveloven

Den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021.  Hva er nytt i arveloven? Den nye arveloven fremstår nå i et enklere språk som er enklere forstå. Den viderefører kravet om at barna har krav på to tredjedeler av formuen. Arvelater kan i testament råde over en tredjedel av boet.  I de større boene …

Den nye arveloven Les mer »

Arveforskudd og demente

  Arveforskudd og gaver må gjennomføres i fremtidsfullmakt dersom man ønsker at den demente skal kunne gjøre dette. Men fremtidsfullmakt kan også benyttes til mye mer.  Tenk deg at det er ønskelig å gi arveforskudd eller gaver til livsarvingene. Barndomshjemmet er solgt, mor har blitt dement og fått fast plass på helseinstitusjon.  Skjemaet for fylkesmannens …

Arveforskudd og demente Les mer »

Ektepakt

  Ektepakt er juridisk bindende mellom ektefellene. En ektepakt er nødvendig når man ønsker å avtale en annen formuesordning enn det som følger av ekteskapsloven. Ektepakt kan være et nyttig supplement til testament (disposisjoner som skal gjennomføres etter at man er død) og fremtidsfullmakt Det betyr at det er nødvendig med ektepakt: dersom ektefellen gir hverandre større …

Ektepakt Les mer »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer