Promillekjøring

Promillekjøring

Promillekjøring foretas i stor utstrekning. Budstikka fører en oversikt over dette i Asker og Bærum.

Dersom du dukker opp på denne listen, så kan det være fornuftig å ta kontakt med advokat som arbeider med strafferett. I promillesaker får man normalt ikke oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning. Det kan likevel være fornuftig å sjekke om din sak vil bli dekket av det offentlig. Uansett kan man la seg bistå av forsvarer dersom man betaler selv.

Utgangspunktet for disse sakene er at straffereaksjon og inndragningstid for førerkortet er standardiserte.

Har man en promille mellom 0,2 og 0,5 er utgangspunktet at man ikke får fengsel. Førerkort blir ikke inndratt og man kan forvente en bot i størrelsen 6.000 – 12.000 kr.

Blir man tatt med en promille mellom 0,5 og 1,2 kan man regne med betinget fengsel. Førerkort blir inndratt i 1- 2 år. Videre får man normalt en bot tilsvarende 1,5 ganger brutto månedslønn

Promille over 1,2 kvalifiserer normalt til ubetinget fengsel. Førerkortet blir inndratt i 2- 5 år. Det er normalt med en bot i størrelsesorden 1,5 ganger brutto månedslønn i disse sakene.

Selv om reaksjonsfastsettelsen er standardisert, så finnes det en rekke momenter som gjør at man fraviker disse utgangspunktene. Momenter i så henseende kan være gjentatt promillekjøring, høy fart, personskade, bruk av medisiner, lang saksbehandlingstid hos politiet, behandlingshensyn, tilståelse osv.

Har du blitt anmeldt for promillekjøring, så kan det være fornuftig å ta en samtale med en advokat som arbeider med dette. Advokaten kan innhente dokumentene fra politiet og gi råd om hvordan saken din står bevismessig og svare på hva du kan forvente av straff om du blir domfelt. Dette kan jeg gjøre for en fastpris eller timepris.

Har du blitt domfelt for promillekjøring kan en advokat gi råd om hele eller deler av dommen bør ankes til lagmannsretten. Dersom anken slipper igjennom til lagmannsretten, får man advokatutgifter dekket av det offentlige. 

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat om promillekjøring. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer