Advokatbistand og alderdom

Advokatbistand og alderdom hører sammen. Hva kan en advokat bistå med? Det kan være alt eller ingenting. Det er menneskelig ikke å ville ta inn over seg at man er i ferd med å bli eldre. Demens kommer snikende. På et tidlig stadium i en demensprosess vil det normalt være tid til å gjøre noe […]

Advokatbistand og alderdom Read More »