Advokatbistand og alderdom

advokatbistand og alderdom

Advokatbistand og alderdom hører sammen. Hva kan en advokat bistå med? Det kan være alt eller ingenting. Det er menneskelig ikke å ville ta inn over seg at man er i ferd med å bli eldre. Demens kommer snikende. På et tidlig stadium i en demensprosess vil det normalt være tid til å gjøre noe med det som er ugjort

Fremtidsfullmakt

Det sentrale instrumentet du i dag har fått til disposisjon når du planlegger alderdommen er fremtidsfullmakten. Det er en fullmakt som først skal tre i kraft og bli virksom ved at du blir rammet av demens eller annen alvorlig sykdom. Du gir en annen en fullmakt til å opptre på dine vegne innenfor de grensene fullmakten gir uttrykk for dersom noe uforutsett skjer. Inntil en slik situasjon inntreffer går livet videre som om fullmakten ikke var blitt opprettet. Men den ligger der som en beskyttelse

Testament

Det er særlig aktuelt hvis man ikke selv har barn. I så tilfelle står du helt fritt til å disponere over arven etter deg akkurat som du ønsker. Har du ikke oppretter testament så vil arven følge arvelovens regler. Dersom foreldre er i live går arven dit, ellers vil arven gå til dine søsken. Mange ønsker noe helt annet enn det. Og selv om du har barn vil en god del mennesker gå med tanker om å etterlate noe til andre enn barna. Dette kan gjøres innenfor arvelovens begrensninger. 

Særkullsbarn

Barn fra tidligere ekteskap kalles særkullsbarn. Det ber viktig for mange ektepar at lengstlevende ektefelle skal kunne bli boende i deres felles hjem. Saærkullsbarna må samtykke til en slik løsning, fordi ingen har rett til å sitte i uskiftet bo uten særkullsbarnas samtykke. Det er slett ikke noen automatikk i at barna vil gi samtykke til uskifte når tiden kommer. Helt uten virkemidler står dere imidlertid ikke. Dere kanskje komme frem til en ordning som løser problemet.

Behov for advokatbistand?

I dag er det mange som gruer seg for å kontakte en advokat. Bruk av advokatbistand ved alderdom er absolutt å anbefale. Noe situasjoner man kan oppleve gjennom livet koster mer enn det smaker hvis du ikke søker råd hos en advokat. Skilsmisseoppgjør og oppgjør mellom samboere er to eksempler på dette. Ved opprettelse av testament, ektepakt og fremtidsfullmakt er det strenge formkrav. Bommer man på dette, kan disposisjonen være ugyldig. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer