Fast forsvarer

Fast forsvarer antas av domstolsadministrasjonen. Det skal være et tilstrekkelig antall advokater som gjør tjeneste som faste offentlige forsvarere. Dette fremgår av straffeprosessloven § 101.Med begrepet «antar» i denne sammenheng er det naturlig å oppfatte som aksepter eller godkjenner. Alle domstoler har faste forsvarere, også Høyesterett, og listen fremgår her. Den som er siktet eller […]

Fast forsvarer Read More »