Strafferett

Strafferett

Strafferett

Fast forsvarer

Fast forsvarer antas av domstolsadministrasjonen. Det skal være et tilstrekkelig antall advokater som gjør tjeneste som faste offentlige forsvarere. Dette fremgår av straffeprosessloven § 101.Med begrepet «antar» i denne sammenheng er det naturlig å oppfatte som aksepter eller godkjenner. Alle domstoler har faste forsvarere, også Høyesterett, og listen fremgår her. Den som er siktet eller

Fast forsvarer Read More »

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd enn skatte- og avgiftsunndragelser ble avgjort av Høyesterett.Tidligere har jeg skrevet om hvorledes tingrett og lagmannsrett så på dette spørsmålet. Ville Høyesterett komme til en annen konklusjon i dommen av 4. mars 2021? Høyesterett konkluderte med at det ikke skal gis skatteamnesti for tilhørende regnskapsovertredelse og dokumentfalsk.  I saken ble

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd Read More »

Skatteamnesti

Skatteamnesti eller frivillig retting bygger i utgangspunktet på at man slipper tilleggsskatt dersom man oppgi inntekt eller formue man har i Norge eller utlandet som man ikke har oppgitt tidligere. Forholdet blir heller ikke anmeldt til politiet, heller ikke andre straffbare forhold som måtte ha tilknytning til dette. Skatteyter oppgi fullstendige opplysninger om formuen/inntekten til

Skatteamnesti Read More »

Offentlig tjenesteperson del II

Er trafikkbetjenter offentlig tjenesteperson? Offentlig tjenesteperson sitt strafferettslige vern er nærmere belyst i Høyesteretts dom fra september 2020. Svaret på spørsmålet i overskriften var tidligere tja Svaret på dette spørsmålet er nå ja. I alle fall dersom trafikkbetjenten utferdiger tilleggsgebyr for manglende betaling av piggdekkgebyr. Høyesterett kom i dom at 3. september 2020 til at

Offentlig tjenesteperson del II Read More »

Promillekjøring

Promillekjøring skjer i stor utstrekning. Budstikka fører en oversikt over dette i Asker og Bærum. Dersom du dukker opp på denne listen, så kan det være fornuftig å ta kontakt med advokat som arbeider med strafferett. I promillesaker får man normalt ikke oppnevnt forsvarer betalt av det offentlige. Du bør likevel sjekke om din sak

Promillekjøring Read More »

Trafikkbetjenter, er de offentlige tjenestemenn?

Er trafikkbetjenter omfattet av det særlige vern straffeloven har for visse yrkesgrupper? Etter straffeloven (1902) var svaret ja. Etter någjeldende straffelov fra 2005 er svaret mer usikkert. Dersom trafikkbetjenter regnes som offentlige tjenestemenn etter straffeloven, vil disse ha et ekstra strafferettslige vern tilsvarende det politiet har mot vold fra publikum. Praksis fra politiet har siden

Trafikkbetjenter, er de offentlige tjenestemenn? Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer