Avkortning i arv og ny arvelov

Avkortning i arv? Pliktdelsreglenes betydning etter ny lov? Arveloven 2019 trådte i kraft 1. januar 2021. Loven viderefører i stor grad någjeldende arveloven av 1972. Tre viktige lovendringer er det viktig å være oppmerksom på. Dette gjelder adgangen til å bestemme over verdifulle gjenstander, avkortning i arv og pliktdelsarven. Avkortning i arv må bestemmes før […]

Avkortning i arv og ny arvelov Read More »