Forsvarer i straffesak

En forsvarer er en advokat som bistår siktede eller tiltalte i forbindelse med etterforskning eller pådømmelse av straffesak. Rett til forsvarer Dersom du er tiltalt i en straffesak, så har du krav på å la deg bistå av forsvarer etter eget valg. I de tilfellene hvor du ikke har bedt om en spesiell advokat, vil […]

Forsvarer i straffesak Read More »