Anmelde overgrep?

anmelde overgrep

Er du i tvil om du skal anmelde overgrep?

Politiet har et ansvar for å ta hensyn til både offer og gjerningsperson under etterforskning. Videre må politiet være sikre på at bevisene holder til domfellelse før tiltale tas ut. Tidsmomentet er ofte avgjørende i disse sakene. Jo fortere du anmelder, desto større er sjansen for å sikre tekniske bevis, teledata, chattelogger osv. Selv om saken er gammel, så finnes det mange eksempler på at gjerningspersonen likevel har blitt domfelt.

Her er momenter som taler for at du bør anmelde overgrep:

Gjerningspersonen kan bli identifisert og stilt til ansvar for sine handlinger.

Anmeldelse er ofte den eneste måten politiet kan få kjennskap til overgrepet. Politiet vil kunne finne ut hvem gjerningspersonen er om dette ikke er kjent på forhånd. Videre vil politiet kunne samle inn bevis som til slutt kan ende i en dom mot gjerningspersonen.

Politiet benytter informasjon om gjerningspersoner i forebyggende arbeid

Forebygging av straffbare handlinger er en viktig oppgave for politiet. I dette arbeidet er det viktig å ha god kjennskap til kriminalitetstyper, fremgangsmåter og gjerningspersoner.

Anmeldelse er en forutsetning for å kunne søke om voldsoffererstatning

Etter voldsoffererstatningsloven § 3 er det et vilkår at den straffbare handling må være anmeldt til politiet for å kunne få erstatning.

Det kan forhindre nye overgrep overfor deg og andre

Uavhengig av om det blir rettsak eller om saken blir henlagt, så kan anmeldelsen være med på å forhindre overgrep mot deg eller andre. Dersom gjerningspersonen tidligere har utsatt andre for overgrep, kan anmeldelsen også styrke deres sak.

Gjerningspersonens adferdsmønster kan føre til at tidligere saker gjenopptas.  

Det markerer at handlingen er ulovlig

Straffesaken kan ende med at gjerningspersonen blir straffet og på den måten vil domstolene stemple handlingen som ulovlig. Straffesaken kan ende i henleggelse, men det betyr ikke at handlingen nødvendigvis var lovlig. Det kan også bety at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at gjerningspersonen kan døm

Dine rettigheter

Du har rett på advokathjelp under og etter at du har sendt anmeldelse til politiet.  Dette gjelder om du har vært usatt for vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle overgrep. Bistandsadvokaten forbereder deg på hva som skjer i retten, hjelper deg med å kreve erstatning og voldsoffererstatning.

Advokaten har taushetsplikt. Møtet med advokat gir ingen forpliktelser til å gå videre med å anmelde overgep.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer