Testament og arvinger

testament og arvinger

Hvordan er forholdet mellom testament og arvinger? Et testament er et dokument som forteller hva som skje med ens eiendeler etter at man er død.

Dersom man ønsker å regulere hva som skal skje med ens eiendeler ved skilsmisse, samlivsbrudd eller demens, så må andre dokumenter benyttes.

Ønsker du en annen fordeling av arven etter deg enn det arveloven bestemmer, så må du skrive testament.

Arveloven bestemmer at det er familien som arver deg. Familien er delt i tre arvegangsklasser. Dersom det er familie som markert rødt ovenfor, så arver de først. Deretter følger de som markert med blått og til slutt de som er markert med grønt.

Behov for testament når man har ektefeller og barn

Arveloven har ulike bestemmelser om arvefordelingen avhengig av om du er gift, samboer eller enslig. Videre får det betydning om du har barn eller ikke.

I situasjoner hvor du vil at ektefelle og egne barn skal arve alt etter deg, så behøver du ikke å skrive et testament med mindre du ønsker en annen fordeling enn arveloven beskriver.

Ugift uten barn

I andre tilfeller kan det være fornuftig å sette opp et testament som beskriver hvor dine midler skal ta veien. 

Har du samboer uten felles barn, er det viktig å være klar over at samboere ikke nødvendigvis arver hverandre, og at det er begrensninger i forhold til å sitte i uskiftet bo.

Særkullsbarn

Svært mange par som har særkullsbarn oppsøker advokat, og det er fornuftig. Det er egne regler for særkullsbarn som skiller seg fra arveretten for felles barn. En av forskjellene er gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo. Det er viktig å være oppmerksom på at den nye arveloven også har endret minste pliktdelsarv for livsarvinger fra kr 1.000.000,- til 15 G (som per 2021 utgjør ca kr 1.500.000,-)

Må jeg ha bistand fra advokat for å lage et testament?

Det er ikke noe krav om at man må bruke advokat for å sette opp et testament. Det kan likevel være fornuftig både av hensyn til de formkrav arveloven stiller, og ikke minst at en advokat kan vurdere konsekvensene av dine ønsker hva gjelder innholdet i testamentet. Det er ikke sjeldent at klienter er i en villfarelse om hva de enkelte disposisjoner vil medføre. Det er derfor en rimelig forsikring å la en advokat forklare dette. 

Formkrav

Arveloven stiller krav til krav hvordan testamentet skal utføres. Følges ikke disse kravene kan testamentet bli ugyldig helt eller delvis.

Rådgivning

Hvilke fremgangsmåter skal man velge for f.eks. å sikre gjenlevende ektefelle rett til å bli boende i felles bolig? I noen tilfeller behøver man ikke å gjøre noe for å sikre gjenlevende ektefelle denne rettigheten, mens i andre tilfeller må man vurdere gjensidig testament, ektepakt, avtaler med særkullsbarn, forsikringer osv.

Jeg har bred erfaring med å bistå med å finne en god løsninger for bruk av testament og arvinger sin rett etter loven. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer