Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Anmelde overgrep?

Er du i tvil om du skal anmelde overgrep? Politiet har et ansvar for å ta hensyn til både offer og gjerningsperson under etterforskning. Videre må politiet være sikre på at bevisene holder til domfellelse før tiltale tas ut. Tidsmomentet er ofte avgjørende i disse sakene. Jo fortere du anmelder, desto større er sjansen for …

Anmelde overgrep? Les mer »

Bistandsadvokat

Du kan ha krav på gratis bistandsadvokat om du har vært utsatt for en straffbar handling.  Bistandsadvokat er betegnelsen på advokat som bistår fornærmede i en straffesak.  Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på advokat på det offentliges bekostning etter straffeprosessloven. For eksempel har fornærmede …

Bistandsadvokat Les mer »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer