Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Anmelde overgrep?

Er du i tvil om du skal anmelde overgrep? Politiet har et ansvar for å ta hensyn til både offer og gjerningsperson under etterforskning. Videre må politiet være sikre på at bevisene holder til domfellelse før tiltale tas ut. Tidsmomentet er ofte avgjørende i disse sakene. Jo fortere du anmelder, desto større er sjansen for […]

Anmelde overgrep? Read More »

Bistandsadvokat

Du kan ha krav på gratis bistandsadvokat om du har vært utsatt for en straffbar handling.  Bistandsadvokat er betegnelsen på advokat som bistår fornærmede i en straffesak.  Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på advokat på det offentliges bekostning etter straffeprosessloven. For eksempel har fornærmede

Bistandsadvokat Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer