Fri rettshjelp

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring må ikke blandes sammen med fri rettshjelp hvor det offentlige dekker utgiftene. I mange tilfelle dekker forsikringsselskapet utgifter til advokatbistand. Etter min erfaring er det mange som ikke er klar over dette. Denne forsikringen er ofte inkludert i et annet forsikringsprodukt, typisk innboforsikring, villa, bil, båt og reiseforsikring. Tvister som dekkes? Forsikringsselskapet dekker klientens […]

Rettshjelpsforsikring Read More »

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er at staten helt eller delvis dekker advokatbistand. Tanken er at det offentlige skal hjelpe personer med å få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomiske stilling. Dette gjelder i visse typer saker som er ansett som spesielt viktige for folks velferd. Rettshjelpen deles gjerne i fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd

Fri rettshjelp Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer