Samboerkontrakt

Samboerkontrakt

Samboerkontrakt forhindrer ikke at samboerskap ryker, men den kan gjøre det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap lettere.  

Flere av disse sakene kunne løst seg selv, uten advokatbistand, dersom det hadde vært inngått en samboerkontrakt under samlivet.  

Det kan være ubehagelig å ta opp temaet om å om å inngå en samboerkontrakt. Det kan oppfattes som at du tenker at dere kommer til å gå fra hverandre en gang i fremtiden, og at det dermed vil sette i gang en krangel mellom dere.

 -Vi er jo enige om hvem som eier hva. Hva er da poenget med samboerkontrakt?

Dette er det mest fordelaktige tidspunktet å inngå en samboerkontrakt på. Da er man enigh om eierforholdene. Få enigheten ned på papir, så er dere godt forberedt mot fremtidige uenigheter.

Samboerkontrakt kan sammenlignes med en forsikring. Du kjøper ikke forsikring fordi du vet at skader vil skje en gang i fremtiden. Ting utenfor din kontroll kan skje, og derfor vil du ha den trygghet som forsikringen gir.

I de senere årene har det blitt vanligere å forbli samboere fremfor å gifte seg.

For noen er det et bevisst valg for å ikke forplikte seg til de samme reglene som gjelder for ektefeller, men ikke alle er klare over hva denne uregulerte samlivsformen innebærer.  

En viktig forskjell mellom samboerskap og ekteskap, er at det ikke finnes en alminnelig samboerlov som regulerer oppgjøret etter endt samboerskap på lik linje med ekteskapsloven.  

Dette medfører større usikkerheter og muligheter for konflikt ved endt samboerskap. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor samboerskapet har vart lenge og det ikke er helt klart hvem som eier hva.  

En samboerkontrakt er en avtale to samboere kan inngå for å klargjøre hvem som eier hva, hva de eier sammen, og med hvor stor eierandel. Det er heller ikke uvanlig at samboere avtaler hvor stor del av gjeldsansvaret den enkelte samboeren er ansvarlig for. Dette er spesielt vanlig når samboerne har avtalt et annet ansvarsforhold for deres felles gjeld enn det som fremgår overfor banken, f.eks. at gjelden står på den ene samboeren, men at begge betaler ned like mye i avdrag og renter.

Ved et endt samboerskap er utgangspunktet at hver av samboerne tar med seg ut de verdiene som de tok med seg inn i samboerskapet og alt de senere kjøper eller mottar i gave eller arv. Dette høres ganske enkelt ut. Der det imidlertid reiser seg størst tvil, er i de tilfellene hvor samboerne har kjøpt en bolig sammen, betaler ned på lånet sammen, har kjøpt innbo og bil sammen, og har bodd sammen over lengre tid. 

Kanskje hun finansierte boligen med en større andel av egenkapital enn ham? Kanskje han betalte mest ned på lånet?   

Når disse spørsmålene kommer på spissen, søker partene gjerne juridisk bistand.

Det er ingen formkrav ved inngåelse av samboerkontrakt. Ved en muntlig avtale vil det ofte oppstå bevisproblemer ved oppgjøret. Dersom dere begge er enige om hvem som eier hva, er det best å få det ned i en avtale, med begges underskrift.  Videre vil det være fornuftig å diskutere hva som er best for dere sammen med en nøytral advokat.

En samboerkontrakt gjelder som utgangspunkt det gjenstandsmessige og økonomiske forholdet ved et eventuelt brudd. Den bestemmer i utgangspunktet ikke hva som skjer dersom den ene samboeren dør. I slike tilfeller må man opprette et testament.

Tak kontakt for spørsmål om dette eller andre spørsmål.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer