Har jeg krav på halvparten ved skilsmisse?

skilsmisse

Skilsmisse og separasjon innebærer at formuen skal deles.

Ekteskapsloven sier at ekteparets felles formue «skal som utgangspunkt deles likt». Dette forholder mange ektepar seg til.

Mange ektepar kjenner ikke til at i flere tilfeller vil «skjevdeling» være hovedregelen. Det betyr at man ikke vil få halvparten av felles formue ved seperasjon eller skilsmisse.

Skjevdeling betyr at ektefellene kan holde verdier utenfor delingen. Dette kan være midler de hadde før ekteskapet ble inngått, og arv/ gave fra andre enn ektefellen. Tanken er at det man hadde med seg inn i ekteskapet, tar man også med seg ut av ekteskapet. Dette funger tilfredsstillende dersom man vet hva reglene om skjevdeling innebærer.

La oss ta et eksempel: Ekteparet Kari og Ola arver begge et hus hver fra sine foreldre. I et skifte vil begge ha anledning til å holde utenfor verdien av huset de arvet. Deretter deles felles formue likt. Dersom Kari tidligere har solgt sitt hus og de har benyttet pengene til felles forbruk for familien, vil hun miste sitt skjevdelingskrav. Det er kun skjevdelingskrav hvor verdiene er i behold, som kan kreves holdt utenfor skiftet.

Dersom Kari benytter pengene fra salget av sitt hus til å pusse opp Ola sitt hus, risikerer hun også å miste sitt skjevdelingskrav samtidig som hun øker Olas skjevdelingskrav. Kari må bevise at oppussingen har økt verdien på Olas hus utover generell boligprisvekst. Det er i praksis vanskelig å bevise. Opprettelse av ektepakt vil kunne sikre Kari i et slikt tilfelle.

Kari flytter inn i Olas gjeldfrie bolig etter ekteskapsinngåelsen. Ved et senere skifte, vil Ola kunne holde verdien av hele boligen utenfor delingen. Dette gjelder også eventuell verdiøkning av boligen i løpet av ekteskapet. Dersom ekteparet benytter sin felles inntekt til forbruk og oppussing av Olas bolig, vil Kari risikere at det ikke blir noe til henne etter en skilsmisse. Ola vil kunne ta ut en verdifull bolig.

Det er viktig at ektepar vet om den andres muligheter til å benytte skjevdeling, og at man er sikker på om man selv har et skjevdelingskrav eller ikke.

Eventuelle urettetferdige utslag av skjevdelingsreglene kan rettes opp med en ektepakt.

Ta kontakt for spørsmål om skilsmisse og ektepakt. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer