Ektepakt

Ektepakt
 
Ektepakt er juridisk bindende mellom ektefellene. En ektepakt er nødvendig når man ønsker å avtale en annen formuesordning enn det som følger av ekteskapsloven.

Ektepakt kan være et nyttig supplement til testament (disposisjoner som skal gjennomføres etter at man er død) og fremtidsfullmakt

Det betyr at det er nødvendig med ektepakt:
  • dersom ektefellen gir hverandre større gaver
  • dersom ektefellen ønsker å begrense felleseiet ved å avtale helt eller delvis særeie
  • dersom ektefellene ønsker å utvide felleiet ved å innskrenke muligheter for skjevdeling
  • dersom ektefellene ønsker å dele felleseiet når som helst og ikke først når ekteskapet er over
Tidsbegrenset særeie eller særeie betinget av enkelte hendelser

Særeie kan begrenses til å gjelde for et vist antall år. Det kan også avtales at det opphører om man får barn.

Særeie i live – felleseie ved død

Det betyr særeie ved skilsmisse, men at midlene blir fordelt til lengstlevende som om man hadde felleseie når den ene ektefellen dør.

Formkrav ved ektepakt

For at en ektepakt skal være gyldig må følgende formkrav være oppfylt:

  • den må være skriftlig
  • ektefellene må signere ektepakten samtidig og i nærvær av to vitner som begge ektefellene har godtatt
  • vitnene må underskrive ektepakten mens begge ektefellene er til stede
  • vitnene må være ved full sans og samling
  • vitnene må være myndige

Dersom ektepakten skal få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret.

Foreldede ektepakter

Et problem med mange ektepakter er at de ikke oppdateres når det skjer endringer i formue eller gjeld, og at partene ikke sørger for dokumentasjon av de verdier de har som særeie. Videre kan det oppstå avvik mellom bestemmelsene i offentlige registre og de opplysningene som fremgår av ektepakten. 

I tillegg er det svært mange som ikke vet om de har ektepakt eller hva som måtte være avtalt mellom partene. 

Et godt råd er å oppdatere ektepakten når det skjer endringer, og sørge for tilstrekkelig dokumentasjon av det hver av dere har som særeie. 

Rådgiving

Alle saker må håndteres individuelt. Noen saker kan være komplekse og andre er enkle. Ta kontakt med meg som har erfaring med ulike typer avtaler som passer i ditt tilfelle. Jeg kan bistå både med en rådgivningstime eller jeg gjør alt arbeidet med å få ferdig en ektepakt. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer