strafferett

Trafikkbetjenter, er de offentlige tjenestemenn?

Er trafikkbetjenter omfattet av det særlige vern straffeloven har for visse yrkesgrupper? Etter straffeloven (1902) var svaret ja. Etter någjeldende straffelov fra 2005 er svaret mer usikkert. Dersom trafikkbetjenter regnes som offentlige tjenestemenn etter straffeloven, vil disse ha et ekstra strafferettslige vern tilsvarende det politiet har mot vold fra publikum. Praksis fra politiet har siden […]

Trafikkbetjenter, er de offentlige tjenestemenn? Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer