Samboer testament

Samboer testament

Samboer testament? Vi er samboere og har ikke skrevet testament. Hva skjer dersom den ene av oss dør? Svaret på spørsmålet avhenger i stor grad om barn er involvert. Det er også viktig å være oppmerksom på at samboer testament er noe annet enn samboerkontrakt.

Samboere som hverken har, har hatt eller venter barn sammen.

Det kommer nok som er overraskelse for mange samboere at de i et slik tilfelle ikke tar arv etter hverandre. Arven vil følge arvelovens bestemmelser opp til arvelaters foreldre og videre til søsken om foreldre er døde. I slike tilfeller må man opprettet testament eller gjensidig testament om samboeren skal arve ved dødsfall.

Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen.

I disse tilfellene har man rett på arv fra samboer tilsvarende 4 G (fire ganger grunnbeløpet i Folketrygden).  Dette utgjør for tiden ca. Kr. 400.000, -. Dersom arvelaters formue er kr. 400.000, – eller mindre, vil altså samboeren arve alt. I andre tilfeller vil minstearven være for liten til å sikre at gjenlevende samboer kan bli boende i felle bolig.

I testament kan samboerne bestemme at den andre samboeren ikke skal ha noe ved å fravike minstearven på kr. 400.000, -. Tilsvarende kan samboerne ønske at den andre samboeren skal ha mer enn minstearven. I slike tilfeller må testament benyttes.

Dersom samboerne har barn, vil bestemmelsene om pliktdel sørge for at disse vil motta arv. I de øvrige tilfeller vil arven gå til samboernes foreldre slik som beskrevet ovenfor.

Samboere som har særkullsbarn.

Samboere vil ikke arve hverandre om det er særkullsbarn. Opprettelse av testament kan endre dette, men vær oppmerksom på særkullsbarnas pliktdelsarv.

Samboere og uskifte.

Samboere kan i utgangspunktet ikke sitte i uskiftet bo etter sin avdøde samboer. Det finnes imidlertid et unntak for samboere som har, har hatt eller venter barn med den annen samboer. Samboeren kan i slik tilfeller sitte i uskiftet bo med felles bosted og innbo, felles bil og fritidseiendom med innbo. Dersom man ønsker at uskiftet skal være like omfattende som det ektefeller har mulighet for, så må dette gjøres i testament. Innskrenkning av uskifteretten kan også skje i testament, men det må den andre samboeren ha fått kjennskap til før dødsfallet. 

Dersom samboerne ikke har barn sammen, så er det heller ikke adgang til å avtale uskifte i testament. 

Jeg har lang erfaring med å sette opp testament som passer for ulike mennesker.

Ta kontakt i dag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer